Курило Віталій Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Курило Віталій Олексійович

КУРИ́ЛО Віталій Олексійович (12. 06. 1952, с. Цебрів Великоглибочиц., нині Зборів. р-ну Терноп. обл.) – лікар-психіатр. Д-р мед. н. (2012). Закін. Запоріз. мед. ін-т (1977). Працював лікарем. 1985–90 – у Лікув.-санатор. упр. в Запоріжжі; 1990–2006 – у Запоріз. цент­­рі нар. нетрадиц. медицини; від 2006 – у Запоріз. мед. ун-ті: від 2011 – доц. каф. психіатрії, пси­­хотерапії, заг. та мед. психології, наркології та сексології. Наук. дослідж.: тривожність, страх та біль у генезі психосоматич. хво­роб дорослих і дітей; гіпноз, акупунктура й гіпнопунктура в терапії хворих на артеріал. гіпер­­тензію з псих. розладами; причини, механізми розвитку, прояви, система психодіагностики і корекції сімей. дезадаптації; па­­томорфоз псих. захворювань.

Пр.: Психосоматические взаимоотношения у больных артериальной гипертензией с учетом личностных (мо­­тивационно-эмоциональных) особенностей в динамике немедикаментозной терапии // Таврич. журн. психиатрии. 2001. Т. 5, № 2(17) (співавт.); Синтез гіпнозу і акупунктури – новий метод психотерапії: гіпнопунктура – в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з межевими психічними розладами // УВП. 2002. Т. 10, вип. 1(30) (спів­­авт.); Акцентуации характера супругов как фактор риска развития семейной дезадаптации // Мед. психология. 2011. Т. 6, № 3(23); Семейная дезадаптация в аспекте функционирования семейной системы и удовлетворенности су­­пружескими отношениями // Псих. здо­­ров’я. 2012. № 1(34).

В. О. Туманський

Статтю оновлено: 2016