Курило Віталій Семенович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курило Віталій Семенович


Курило Віталій Семенович

КУРИ́ЛО Віталій Семенович (02. 02. 1957, смт Білокуракине Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – історик. Канд. істор. (1987), д-р пед. (2000) н., проф. (2001), чл.-кор. НАПНУ (2003). Нар. депутат України (2006–07, 2007–12, від 2014). Орден «За заслуги» 3-го (2007) та 2-го (2016) ступ. Закін. Вороши­­ловгр. пед. ін-т (1982), де й пра­­цює (з перервою) від 1986 (нині Луган. ун-т): 1992–93 – заст. де­­кана з навч. роботи істор. ф-ту, 1993–95 – проректор з навч. ро­­боти, 1997–2006 – ректор, від 2007 – президент; 1996–97 – нач. упр. освіти Луган. облдержадміністрації. У ВР України 5-го скликання – заст. голови Ком-ту з питань науки і освіти, чл. фрак­­ції «Блоку Юлії Тимошенко»; 6-го – голова підком-ту з питань фахової освіти Ком-ту з питань нау­­ки і освіти, чл. групи «Реформи заради майбутнього»; 8-го – заст. голови Ком-ту з питань держ. буд-ва, регіон. політики та місц. самоврядування, чл. фракції пар­­тії «Блок Петра Порошенка». До­­сліджує розвиток пед. думки й освіти в Сх.-укр. регіоні у 20 ст.

Пр.: Образование в Донбассе (ХІХ – начало ХХ вв.). Лг., 1999 (спів­авт.); Освіта та педагогічна думка Східно­­українського регіону у ХХ столітті. Лг., 2000; Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми. К., 2004 (спів­авт.); Історія Луганського краю. Лг., 2008 (спів­авт.); Педагогічна філософія. Лг., 2010 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016