Курило Володимир Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Курило Володимир Іванович

КУРИ́ЛО Володимир Іванович (10. 11. 1961, с. Яблунів Канів. р-ну Чер­кас. обл.) – правознавець. Чоловік Л. Курило. Д-р юрид. н. (2008), проф. (2008). Закін. Укр. с.-г. академію (1986), Укр. академію внутр. справ (1994; обидві – Київ). Працював у органах внутр. справ (1984–2000); водночас від 1996 – у Нац. ун-ті біо­ресурсів і природокористуван­ня України (Київ): від 2003 – зав. каф. адм. та фінанс. права, за сумісн. 2003–10 – декан юрид. ф-ту, 2010–14 – дир. Навч.-наук. ін-ту зе­мел. ресурсів та правознавства, від 2014 – 1-й проректор. Наук. дослідж.: адм. пра­вовідносини у галузі с. госп-ва та сфері земел. ресурсів, діяльність правоохорон. органів.

Пр.: Охоронний бізнес в Україні: за­гальна характеристика, стан та шля­хи вдосконалення правового регулювання. К., 2003; Організаційно-правові ас­пекти схоронності майна сільськогосподарських підприємств. К., 2005; Ад­міністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма. К., 2007; Адміністративна юрис­дикція в АПК України: Навч. посіб. К., 2008 (спів­авт.); Адміністративно-правове забезпечення продовольчої безпеки України. Ніжин, 2013 (співавт.).

О. П. Світличний

Стаття оновлена: 2016