Курило Іван Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курило Іван Васильович


Курило Іван  Васильович

КУРИ́ЛО Іван Васильович (24. 07. 1942, с. Топільниця Стрілків. р-ну Дро­гоб. обл., нині Старосамбір. р-ну Львів. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1995). Закін. Дрогоб. пед. ін-т (1964). Учителював. Працював у Львів. ун-ті (1969–71); від 1971 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: від 1994 – проф. каф. напівпровідник. електроніки. Розробляє ме­тоди вирощування напівпровід­ник. матеріалів; дослідж. дефект. структури і фіз.-мех. властиво­стей кристалів та гетероструктур; впливу технол. і зовн. факторів на структуру й властивості кристалів.

Пр.: Пружні властивості і дефекти гетероструктур CdHgTe/CdTe // УФЖ. 1998. Т. 43, № 2; Electron-difraction investigation of HgCdTe laser deposited films // Applied Surface Science. 2000. № 154–155; Оценочные расчеты пре­дела диспергирования кристаллов AIIBVI и AIIIBV // НМ. 2009. Т. 45, № 12; Дислокации несоответствия и напряжения в гетероструктурах In1–xGaxAs/GaAs // Там само. 2011. Т. 47, № 8; Структура и физико-механические свойства кри­сталлов и пленок соединений AIIBVI. Москва, 2011 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016