Курило Ірина Олексіївна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курило Ірина Олексіївна


Курило Ірина Олексіївна

КУРИ́ЛО Ірина Олексіївна (19. 08. 1966, Київ) – демограф. Д-р екон. н. (2007). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1987). Працювала у Ін-ті економіки НАНУ (1992–2003); від 2007 – зав. відділу проблем якості демогр. процесів Ін-ту демографії та соц. дослідж. НАНУ (обидва – Київ); водночас від 1997 – проф. каф. методології та методів соціол. дослідж. Київ. ун-ту; від 2005 – проф. каф. екон. теорії Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Досліджує проблеми відтворення насел. і формування соц.-демогр. полі­тики, зокрема чинники та струк­турні особливості народжувано­сті, соц. диференціацію стану здоров’я і смертності, трансформацію соц.-екон. структури населення.

Пр.: Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації. 2006; Населення Укра­їни. Народжуваність в Україні у контек­сті суспільно-трансформаційних процесів. 2008 (спів­авт.); Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. 2008 (спів­авт.); Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти. 2010 (спів­авт.); усі – Київ.

Статтю оновлено: 2016