Курило Микола Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Курило Микола Петрович

КУРИ́ЛО Микола Петрович (25. 08. 1948, с. Скрягівка Тростянец. р-ну Сум. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2014). Закін. Харків. юрид. ін-т (1973). Працював в органах прокуратури, зокрема 1980–86 – прокурором м. Охтирка (Сум. обл.), 1986–91 – прокурором Сум, 1994–2004 – заст. прокурора Сум. обл. Від 2004 – перший проректор з наук. та організац.-адм. роботи, зав. каф. правознавства Сум. філії Міжнар. ун-ту розвитку людини «Укра­­їна»; від 2007 – перший проректор Сум. аграр. ун-ту. Наук. дослідж. у галузях кримінал. і цивіл. процесуал. права.

Пр.: Прокурорський нагляд за додер­­жанням законів в установах для попереднього ув’язнення. Х., 1999 (співавт.); Захист прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі: Навч. посіб. К., 2001; Основи правознавст­­ва: Навч. посіб. С., 2008 (співавт.); Цивіль­­не процесуальне право України та уніфікація на його основі інших процесуальних галузей права: теорія і практика. С., 2013; Докази та доказування в судових процесах різних галузей процесуального права: можливості уніфікації // Бюл. Мін-ва юстиції України. 2013. № 12.

С. О. Шестакова

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
С. О. Шестакова . Курило Микола Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=51909 (дата звернення: 13.05.2021)