Курилов Венедикт Вікторович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курилов Венедикт Вікторович


Курилов Венедикт Вікторович

КУРИ́ЛОВ Венедикт Вікторович (псевд.: П. Алмазов, І. Пучков; 01(13). 03. 1867, Вологод. губ., Росія – 08. 11. 1921, м. Ростов-на-Дону, РФ) – хімік, громадський діяч. Д-р хімії (1905). Закін. Казан. ун-т (Росія, 1889), де був залиш. як професор. стипендіат (до 1891). У 1891 відрядж. у С.-Пе­тербур. ун-т для занять у хім. лаб., 1893–94 – лаборант, 1898–99 – приват-доц. Ун-ту; 1896–98 працював за кордоном; 1899–1909 – ординар. проф. каф. заг. хімії Катеринослав. ви­щого гірн. уч-ща (нині Нац. гірн. ун-т, Дніпропетровськ), де заснував лаб. заг. хімії для підготовки гірн. інж. з хім. дисциплін і виконував обов’язки секр. ради уч-ща. 1909–15 – проф. Вар­шав., 1915–21 – Ростов. ун-тів. Фахівець у галузі неорган., орган., фіз. та аналіт. хімії. Осн. наук. праці присвяч. вивченню хім. рівноваг, питанням класифікації хім. сполук у зв’язку із застосуванням принципу еволюції у хімії. Засн. Катерино­­слав. наук. т-ва (1899; перший голова і ред. його праць, зокрема «Сборника статей по из­­учению края», Екатеринослав, 1905) та ініціатор створення природн.-істор. музею при цьо­му т-ві, чл. Ради Катеринослав. музею ім. О. Поля та Катерино­слав. вченої комісії, організа­тор (1903, 1904) заг.-осв. кур­сів для нар. учителів Катеринослав. губ. Автор брошури «Материалы по оценке земель Екатеринославской губернии, часть естествен­ноисторическая, уезд Мариупольский» (Екатеринослав, 1904) та низки статей із різних сусп. питань.

Пр.: Краткий учебник химии для гимназий и реальных училищ. С.-Пе­тербург, 1896; Anwendung des Massen­wirkungsgesetzes und der Phasenregel zur Untersuchung der organischen Additi­onsprodukte // Zeitschrift für Fhysi­ka­lische Chemie. 1897. № 23; Опытное изучение химических равновесий в системах из двух и из трех веществ // Зап. АН по физ.-мат. отделению. 1899. Т. 8, № 4; К учению об аммиакатах в связи с общей классификационной проблемой в химии. Екатеринослав, 1905; Классификация продуктов присоединения по принципу интенсивности // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. 1912. Т. 44, вып. 2.

Статтю оновлено: 2016