Куриляк Дозислав Богданович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Куриляк Дозислав Богданович

КУРИЛЯ́К Дозислав Богданович (08. 11. 1952, м. Рава-Руська, нині Жов­ків. р-ну Львів. обл.) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (2002). Держ. премія України в галузі н. і т. (2006). Закін. Львів. ун-т (1975). Відтоді працював у Львів. НДІ матеріалів; 1976–77 – у Львів. політех. ін-ті; від 1977 – у Фіз.-мех. ін-ті НАНУ (Львів): від 1990 – пров. конструктор СКТБ, від 2007 – зав. відділу фіз. основ діагностики матеріалів. Наук. дослідж. присвяч. питанням тео­­рії дифракції та поширення хвиль. Розробив теорію роз­в’я­зування суматор. рівнянь, пода­них рядами приєднаних функцій Лежандра з дробовими індексами, за допомогою якої вперше отримав математично строгі розв’язки широкого класу задач теорії дифракції хвиль на коніч. структурах з круговими краями в однорід. та кусково-однорід. середовищах; розвинув метод розв’язування функ­ціон. рівнянь типу Вінера–Хопфа і отримав нові розв’язки задач дифракції на коніч. та клиноподіб. структурах, а також на циліндр. кавернах і міжфаз. тріщинах.

Пр.: Осесиметричні задачі дифракції електромагнітних хвиль на конічних поверхнях. К., 1995; Сумматорные урав­нения с присоединенными функциями Лежандра на границе конических и сфе­рической областей и их применение в скалярных задачах теории дифракции // Доп. НАНУ. 2000. № 10; Аналітико-числові методи в теорії дифракції хвиль на конічних і клиноподібних поверхнях. К., 2006; Convolution type ope­rators for wave diffraction by conical struc­tures // Radio Science. 2008. Vol. 43 (спів­авт.); Розв’язок одного класу сис­тем парних суматорних рівнянь для приєднаних функцій Лежандра // Матем. методи і фіз.-мех. поля. 2009. Т. 52, № 1.

З. Т. Назарчук

Стаття оновлена: 2016