Курінний Едуард Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курінний Едуард Григорович


Курінний Едуард Григорович

КУРІННИ́Й Едуард Григорович (19. 09. 1938, м. Облуччя Далекосх. краю, РФ) – фахівець у галузі електро­енергетики. Д-р тех. н. (1977), проф. (1978). Премія ім. С. Лебедєва АН УРСР (1986). Закін. Новочеркас. політех. ін-т (РФ, 1961). Працював на вироб-ві; від 1967 (з перервою) – у Донец. тех. ун-ті: 1968–75 і 1981–86 – зав. каф. електрозабезпечення пром. підпр-в і міст, від 1986 – проф. цієї ж каф., 1980–81 – зав. каф. електр. систем; 1975–80 – зав. каф. електротехніки й автоматики Макіїв. інж.-буд. ін-ту (Донец. обл.). Наук. дослідження: електромагнітна сумісність (роз­роблення матем. моделей, методів розрахунку та експерим. дослідж.), статист. динаміка сис­тем електропостачання пром. підпр-в.

Пр.: Основы построения промы­шлен­ных электрических сетей. Москва, 1978; Введение в статистическую динамику систем электроснабжения. К., 1984; Электромагнитная совместимость элек­троприемников промышленных предприятий. К., 1992; Интегральная энер­гетика. Принцип практической уверенности. К., 1997; Электромагнитная совместимость. Несимметрия и несинусоидальность напряжения. Д., 2005; Расчет нагрузок низковольтных электрических сетей по мгновенным значениям токов электро­при­емни­ков // Электричество. 2010. № 3 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016