Курінний Євген Володимирович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Курінний Євген Володимирович

КУРІННИ́Й Євген Володимирович (28. 09. 1963, Дніпропетровськ) – правознавець. Д-р юрид. н. (2005), проф. (2007). Закін. Київ. ВШ МВС СРСР (1991). Відтоді працював у Дніпроп. ун-ті внутр. справ: від 2004 – проф. каф. адм. права та адм. процесу; від 2012 – пров. н. с. НДІ вивчення проблем злочинності НАПрНУ (Харків). Досліджує переважно актуал. проблеми теорії адм. права України.

Пр.: Предмет і об’єкт адміністратив­­ного права України. Дн., 2004; Пріоритетні напрямки розвитку сучасного адміністративного права України // Наук. вісн. Дніпроп. ун-ту внутр. справ. 2007. № 2; Адміністративно-правові засади медичного забезпечення органів внутрішніх справ України. Дн., 2010 (співавт.); Реформування українського адміністративного права: декіль­­ка тез про сутність процесу // Адм. пра­­во і процес. 2013. № 2(4).

В. А. Мисливий

Статтю оновлено: 2016