Курішко Аркадій Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курішко Аркадій Михайлович


Курішко Аркадій Михайлович

КУРІ́ШКО Аркадій Михайлович (21. 07. 1902, с. Селище, нині Корсунь-Шевченків. р-ну Черкас. обл. – 1986, Київ) – хімік. Канд. хім. н. (1936). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1929), навч. у докторантурі Ін-ту орган. хімії АН УРСР (Київ, 1950–52). Працював на цукр. з-ді у рідному селі (1910–20); конт­ролером повіт. робітн.-селян. інспекції у Каневі (1920–21); дека­ном хім. ф-ту Київ. ун-ту (1931–34); ст. н. с. Ін-ту хімії АН УРСР (Київ, 1935–41); ректором (1945–49) та зав. каф. орган. хімії (1945–50, 1952–59) Ужгород. ун-ту; від 1959 – на київ. підпр-ві п/с 754. Наук. дослідж. у галузі орган. хімії.

Пр.: Синтез високоненасичених гліколів: (Взаємодія ефірів двоосновних кислот з аліл-бромідом і магнієм) // Зап. Ін-ту хемії АН УРСР. К., 1938. Т. 4, вип. 4; Конденсация тетрааллилиро­ванных двутретичных дигало и допро­изводных с иодистым метилом под действием магния // Докл. АН СССР. 1954. Т. 97, № 4; Взаимодействие диэтилового эфира пробковой кисло­ты с хлористым аллилом и магнием // Науч. зап. Ужгород. ун-та. Л., 1955. Т. 12, вып. 35 (співавт.); Взаимодействие диэтилового эфира себациновой кислоты с бромистым нонилом и магнием // Там само. Вып. 42 (співавт.); Взаимодействие щавелевоуксусного эфира с бромистым аллилом и магнием // Там само. Вып. 45 (співавт.); Син­тез различного типа эфиров диаллили­рованых третичных оксикислот // Докл. и сообщения Ужгород. ун-та. 1958. № 2.

Літ.: Чекрій Г. Аркадій Курішко // Пе­дагоги-науковці: Ужгород. держ. ун-т. Уж., 1997. Ч. 1.

Статтю оновлено: 2016