Курлозький скарб | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курлозький скарб


Курлозький скарб

КУРЛО́ЗЬКИЙ СКАРБ – комплекс бронзових речей. Датований 14–13 cт. до н. е. Виявлений 1960 побл. с. Курячі Лози Кривоозер. р-ну Микол. обл. (назву утворено об’єд­­нан­­ням слів «курячі» та «лози»). Загалом знайдено 5 бронз. злитків і 18 готових бронз. виробів (серпи, долото, бойова сокира), серед них – речі, типологічно характерні для метало­оброб. майстерень Трансиль­ван. осередку бронзоливар. вироб-ва. На думку деяких дослідників, К. с. може бути пов’я­заний із манд­­рів. майстрами-бронзоли­вар­­ни­­ками Красномаяц. осеред­ку ме­­талообробки сабатинівсь­кої куль­­тури доби пізнього бронз. віку, які жили в ті часи у Пн. При­чор­­номор’ї. Предмети скарбу збе­рігаються в Микол. краєзн. музеї.

Літ.: Никитин В. И., Черняков И. Т. Кур­лозский клад эпохи поздней бронзы // СА. 1981. № 2; Черняков И. Т. Северо-Западное Причерноморье во второй половине II тысячелетия до н. э. К., 1985.

Статтю оновлено: 2016