Курмашев Шаміль Джамашович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Курмашев Шаміль Джамашович

КУРМА́ШЕВ Шаміль Джамашович (02. 05. 1940, м. Гур’єв, нині Атирау, Казахстан) – фахівець у галузі електронної техніки. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (1998). Держ. премія України у галузі н. і т. (2009). Закін. Одес. політех. ін-т (1964), де 1967–72 й працював. 1972–75 – зав. лаб. напівпровідників, 1972–90 – дир. центру надійності електрон. тех­ніки, 1990–2011 – зав. лаб. сенсор. електроніки та надійності електрон. техніки Одес. ун-ту; від 2000 (до 2011 – за сумісн.) – проф. каф. фізики оптич. зв’яз­ку Одес. академії зв’язку. Напрями наук. дослідж.: мікроелектроніка, фізика напівпровідників, напівпровідник. приладобудування, оптоелектроніка.

Пр.: Фотоприемники. Москва, 1987; Инжекционные фотоприемники // ФТП. 2008. Т. 113; Радиационная стойкость планарных транзисторов // Фото­элек­троника. 2009. № 18; Частотные сен­соры – преобразователи // РЭ. 2011. № 12; Повышение радиационной устой­чивости кремниевых монокристаллических эпитаксиальных слоев // Технология и конструирование в элек­трон. аппаратуре. 2014. № 5–6 (усі – співавт.).

І. М. Вікулін

Статтю оновлено: 2016