Курносов Сергій Анатолійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курносов Сергій Анатолійович


Курносов Сергій Анатолійович

КУРНО́СОВ Сергій Анатолійович (06. 11. 1967, м. Нововолинськ Волин. обл.) – фахівець у галузі гірничої механіки. Д-р тех. н. (2013). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1992). Відтоді працює в Ін-ті геотех. ме­­ханіки НАНУ (Дніпропетровськ): від 2006 – ст. н. с. Наук. дослідження: встановлення закономірностей напружено-деформов. стану гір. порід, розроблення технологій керування станом вкрай напруженого та викидонебезпеч. масиву для забезпечення стійкості гірн. виробок, створення та впро­­вадження на гірн. підпр-вах нових схем дегазації вуглепород. масиву для підвищення безпеки відпрацювання вугіл. пластів високонавантаж. лавами та пром. видобування метану.

Пр.: Реакция угольного пласта на тех­­нологические воздействия при отработке и дегазации // УУ. 2009. № 7; Практический опыт повышения эффек­­тивности угледобычи и безопасности труда в сложных горно-геологических условиях // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. Дн., 2009. № 11 (співавт.); Технологи­чес­­кие аспекты поддержания почвы под­­го­­то­­вительных выработок стекло­­плас­­тико­­выми анкерными системами // Геотех. механика: Сб. науч. тр. Дн., 2012. № 99.

Статтю оновлено: 2016