Куров Микола Костянтинович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Куров Микола Костянтинович


Куров Микола Костянтинович

КУ́РОВ Микола Костянтинович (11. 08. 1942, с. Михайлівка Нехворощан., нині Машів. р-ну Полтав. обл.) – фахівець у галузі машинобудування. Держ. премія Укра­­їни в галузі н. і т. (1995). Закін. Харків. політех. ін-т (1965). Від 1966 працював у Харків. КБ з машинобудування, де пройшов шлях від інж.-конструктора до нач. відділу оптич. приладів (1987–90) та нач. відділ. комплекс. захисту (1990–2006). Від 2006 – на пенсії. Брав участь у створенні танка Т-64 та розробленні прилад. комплексу танка Т-80Б; здій­­снював розроблення та впрова­­дження конструкцій, спрямов. на підвищення рівня захисту при модернізації танків Т-55, Т-59, Т-72; керував розроб­ленням та впровадженням у вироб-во кумулятив. захисту системи «Ніж» для облаштування вітчизн. танків; організовував та керував роботами з розроблення конструктор. документації для вироб-ва коліс. бронетранспортерів БТР-3Е, БТР-4, БТР-ДА та трена­­жерів танків Т-72, Т-80УД, «Аль-Халід»; керував створенням сис­­тем життєзабезпечення та кондиціювання повітря, захисту від радіоактив. і біол. ураження екі­­пажу тощо.

Пр.: Контроль уровня радиолокационного отражения в процессе разработки и эксплуатации бронетанковой техники // ММ. 2002. № 2; Эксперимен­­таль­­ный метод оценки радиолокационного отражения при проектировании (модернизации) танка // Там само; Измерение радиолокационных характеристик образцов техники в полевых условиях // Вісн. Харків. ун-ту: Зб. наук. пр. Сер. Радіофізика і електроніка. 2002. Вип. 2(№ 570); Экспериментальная оценка снижения заметности объектов бронетанковой техники в инфракрасном и миллиметровом диапазонах волн // Зб. наук. пр. Харків. військ. ун-ту. 2002. Вип. 5(№ 43) (усі – співавт.).

Статтю оновлено: 2016