Куровська Ірина Ростиславівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Куровська Ірина Ростиславівна

КУРО́ВСЬКА Ірина Ростиславівна (27. 04. 1962, м. Макіївка Донец. обл.) – бандуристка, педагог. Канд. мис­тецтвознавства (2012). Гри на бандурі навч. у О. Нирка. Закін. Сум. пед. ін-т (1983; викл. А. Креч­ківський, В. Пан­кевич). Учителювала. 1990–92 – учасниця ан­­самблю бандуристок «Зоряниці»; від 1993 – кер. ансамблю бандуристок «Чарівний спів»; водночас 1996–99 – хормейстер у римо-катол. костелі; від 2001 – кер. орг-ції «Чарівний спів», що пропагує старовинну укр. і європ. музику; від 2005 – викл. Крим. гуманітар. ун-ту; співроб. Музею кобзарства Криму та Кубані (усі – м. Ялта, АР Крим).

Пр.: Слово про вчителя // Соврем. пробл. муз. педагогики и исполнитель­ства: Сб. ст. Вып. 1. Ялта, 2006; Видатні постаті бандуристів Криму (дру­га половина ХХ – початок ХХІ ст.) // Видатні постаті науки, культури і освіти України: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 30–31 жовт., 2008 р. К., 2008; Сучасний стан виконавства та наукових досліджень кобзарства Криму // Вісн. Прикарп. ун-ту. Мистец­тво­знавство: Зб. наук. ст. Ів.-Ф., 2010. Вип. 19–20; В. Сухенко – видатний пе­­дагог-бандурист Криму // Розвиток та популяризація бандур. мист-ва: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 1 квіт., 2012. Чг., 2012; Роль Ялтинського Музею кобзарства у збереженні Крим­ської кобзарської традиції // Традиц. культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація сусп-ва: Мат. наук.-практ. конф., 18–19 трав. 2012 р. Х., 2012.

І. В. Шинтяпіна

Стаття оновлена: 2016