Курта Василь Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курта Василь Васильович


Курта Василь Васильович

КУ́РТА Василь Васильович (03. 04. 1958, м. Горлівка Сталін., нині Донец. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1995). Закін. Донец. ун-т (1980). Працював 1986–95 в Ін-ті приклад. математики і механіки НАНУ (Донецьк); 1995–2011 – у Матем. ін-ті РАН (Мос­ква): 1997–2011 – пров. н. с. Від 2011 – наук. ред. ж. «Mathema­tical Reviews». Наук. дослідж. присвяч. якісній теорії диференціал. рівнянь з частин. похідними. Вивчав асимптотичні властивості розв’язків вироджених квазіліній. рівнянь еліптич. та параболіч. типів; установив залежність їхнього росту в необмежених областях від геометрії області та нелінійності рівняння. Довів нові теореми типу Фраґмена–Ліндельофа для рівнянь, що допускають виродження у гол. частині.

Пр.: О теореме Фрагмена–Линделефа для эллиптических уравнений // УМН. 1992. Т. 47, № 3; О теоремах Фрагмена–Линделефа для полулиней­ных уравнений второго порядка с не­отрицательной характеристической формой // Матем. заметки. 1992. Т. 52, № 1; О принципе сравнения для одного семейства квазилинейных параболических уравнений // УМН. 1994. Т. 49, № 4; Об отсутствии положительных ре­шений у полулинейных эллиптических уравнений // Тр. Матем. ин-та РАН. 1999. Т. 227; Nonexistence theorems for weak solutions of quasilinear elliptic equ­ations // Abstract and Applied Analysis. 2001. Vol. 6, issue 3 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016