Куртика Януш-Марек - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Куртика Януш-Марек

КУРТИ́КА Януш-Марек (Kurtyka Janusz Ma­rek; 13. 08. 1960, м. Краків, Поль­ща – 10. 04. 2010, м. Смоленськ, РФ) – польський історик. Д-р габіліт. з історії (2000). Командор. хрест та зірка ордена Відродження Польщі (2009). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2007). Закін. Яґеллон. ун-т у Кракові (1983). Відтоді працював у Краків. відділі Ін-ту історії Польс. АН; від 2000 – дир. Краків. відділу Ін-ту нац. пам’яті, від 2005 – Ін-ту нац. пам’яті; водночас викладав, 2001–07 входив до складу дирекції Ін-ту історії Сх.-європ. ВШ (Перемишль). Брав активну участь у громад.-політ. житті, зокрема 1979 був співзасн. Незалеж. т-ва студентів Яґеллон. ун-ту (також читав лекції у нелегал. Християн. робітн. ун-ті), 1989–2000 – голова ради незалеж. т-ва профспілки «Солідарність» у Краків. відділі Ін-ту історії Польс. АН. Досліджував історію середньовіч. і ранньомодер. Польщі, руські землі та Поділля у складі польс. королівства, антикомуніст. рух у Поль­щі після 1944. У Центр. держ. істор. архіві України (Київ) описував судові книги 16–18 ст. Автор монографій «Tęczyńscy. Studium z dzijów poslkiej elit moż­nowładczej w średniowiecz» (1997), «Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele XIV–XVII w.» (1999; обидві – Краків). Серед публікацій з історії Поділля – «Podole pomiędzy Polską i Litwą w XIV i 1 polowie XV wieku» // «Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu» (Kraków, 2000, т. 1), «Z dziejów walki szlachty ruskej o równouprawnienie: represje lat 1426–1427 i sejmiki roku 1439» // «Roczniki Historyczne», 2000, № 66, «Najstarsze dokumenty dla franciszkanów kamienieckich z lat 1400–1402» // там само, 2001, № 67, «Podolia: the “Rota­ting Borderland” at the Crossro­ads of Civilizations in the Middle Ages and in the Modern Period» («Поділля: “Змінне прикордоння” на перехресті цивілізацій у Середні віки та Новий час») // «On the Frontier of Latin Europe. Inte­gration and Segregation in Red Ruthenia, 1350–1600» («На межі Латинської Європи. Інтеграція і сегрегація в Червоній Русі, 1350–1600», Варшава, 2004), «Z dziejów królewszczyzn i organizacji mili­tarnej na Podolu w XV i początku XVI w. (wokól nadania starostwa podolskiego Teodorykowi z Bu­czacza w 1442 r.)» // «Rocznik Prze­myski», 2007, № 43, «Wirność i zdrada na pograniczu. Walki o Bracław w latach 1430–1437» // «Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorofi Krzysztofowi Baczkow­skiemu w 70 rocznicę urodzin» (Kraków, 2008). Більшість поділ­лєзнав. праць видано окремим томом під назвою «Podole w czasach jagiellońskich. Studia i materiały» // «Maiestas. Potes­tas. Communitas», Kraków, 2011. Загинув у авіакатастрофі.

Літ.: Михайловський В. М. Януш Ма­рек Куртика: Некролог // УІЖ. 2010. № 3.

В. М. Михайловський

Стаття оновлена: 2016