Куртяк Богдан Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Куртяк Богдан Михайлович


Куртяк Богдан Михайлович

КУРТЯ́К Богдан Михайлович (01. 11. 1949, с. Великосілки Кам’янка-Бузького р-ну, нині Львів. обл.) – ветеринарний лікар. Канд. біол. (1992), д-р вет. (2006) н. Закін. Львів. зоовет. ін-т (1975). Працю­вав вет. лікарем. Від 1990 – на керів. посадах на підпр-вах АПК та в органах держ. влади, зокрема 1-й заст. голови Кам’ян­ка-Бузької рай., від 1995 – нач. гол. упр. с. госп-ва і продоволь­ства, 1997–2010 – вет. медицини Львів. облдержадміністрації; від 2010 – зав. каф. епізоотології Львів. ун-ту вет. медицини та біотехнологій. Наук. дослідження: удосконалення методів оцінювання імун. статусу молодняку с.-г. тварин і птиці, лікування та профілактика інфекц. хвороб.

Пр.: Зміни вмісту окремих класів лі­підів у плазмі крові корів у кінці тільності і на початку лактації // Біологія тварин. 2000. Т. 2, № 1 (спів­авт.); Профілактика і лікування неплідності корів жиророзчинними вітамінами // ВМУ. 2001. № 4; Активність ферментів переамінування у крові бичків за різної концентрації важких металів (Pb, Cd, Cr (VI) // Наук. вісн. Львів. ун-ту вет. ме­дицини та біотехнологій. 2011. Т. 13, № 4(50), ч. 1 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016