Курц Борис Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Курц Борис Григорович

КУРЦ Борис Григорович (24. 06(06. 07). 1885, Київ – ?) – сходознавець. Магістр історії (1919). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1910), де під кер-вом М. Довнар-Запольського захистив дипломну роботу «Политические и торговые отношения России с Китаем в ХVIII в.», відзначену золотою медаллю. Був проф. Київ. комерц. ін-ту (1917–20), археол. ін-ту (1918–24), ін-ту нар. госп-ва (1920–27); співроб. Київ. філії Всеукр. наук. асоц. сходознавців (1925–30), Комісії для дослідів з історії Близького Сх. та Візантії при ВУАН (Київ, 1930–34). Переклав і видав низку документів моск. та швед. архівів з історії України 2-ї пол. 17 ст. Досліджував діяльність земських соборів, історію торг. відносин Росії з Китаєм у 17–18 ст., опрацьовував джерела з історії Китаю. Перший історіограф укр. сходознавства. Від 1934 – ред. істор. карт наук.-редакц. частини Держ. упр. зйомки та картографування (Москва). 23 жовтня 1938 за­арешт., за звинуваченням у антирад. діяльності засудж. до 8-ми р. таборів. Подальша доля невідома. Реабіліт. 1990.

Пр.: Состояние России в 1650–1655 гг. по донесению Родеса. Москва, 1914; Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. К., 1915; Колониальная по­литика России и Китая в ХVІІ–ХVІІІ вв. // Новый Восток. 1927. № 19; Звістки чужоземців як історичне джерело // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. К., 1928. Кн. 19; Як постала державна караванна (валкова) торгівля Росії з Китаєм у ХVІІ віці // Там само. 1929. Кн. 21–22; Занепад російсько-китайської торгівельної монополії в 2-й пол. ХVІІІ в. // Там само. Кн. 25.

Літ.: Кіктенко В. О. Нарис з історії українського китаєзнавства. ХVIII – пер­ша половина ХХ ст.: Дослідж., мат., док. 2002; Верба І. В. Курц Борис Григорович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). 2004 (оби­дві – Київ).

І. В. Верба

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
І. В. Верба . Курц Борис Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=52079 (дата звернення: 13.05.2021)