Курчинський Василь Палладійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Курчинський Василь Палладійович

КУРЧИ́НСЬКИЙ Василь Палладійович (23. 04(05. 05). 1855, с. Уяринці Ямпіл. пов. Поділ. губ., нині Тив­рів. р-ну Вінн. обл. – 1919) – фізіолог. Д-р медицини (1891). За­кін. Кам’янець-Поділ. г-зію (нині Хмельн. обл., 1871), С.-Петер­бур. ун-т (1878), Мед.-хірург. ака­демію в С.-Петербурзі (1882). Працював лікарем у С.-Петер­бурзі та Черніг. губ. Від 1890 – прозектор каф. фізіології, від 1891 – приват-доц. Ун-ту св. Во­лодимира у Києві; 1896–1918 – ординар. проф. каф. фізіології, 1900–04 – декан мед. ф-ту Юр’єв. ун-ту (нині м. Тарту, Естонія); водночас 1914–17 – дир. приват. курсів. Почес. чл.-кор. Наук. т-в фізіологів Німеччини, Франції, Угорщини та ін. Наук. дослідж. з фізіології опорно-рухового апарату, трав. системи, проблем збудження скелет. м’я­зів, історії медицини. Один з основоположників вітчизн. радіобіології. Вивчав вплив нафти та її похідних на живі організми.

Пр.: Рабы-повелители (Этюд по поводу врачебного быта) // Земский врач. 1889. № 17; Рафания в Остерском уез­де Черниговской губернии в 1887 году. К., 1890; Гуттаперча в лечении язв и болезней кожи // Врач. 1890. № 35; О поперечной возбудимости мышцы // Киев. университет. изв. 1891; Электри­ческий термостат // Зап. Киев. об-ва естествоиспытателей. 1892. Т. 12, вып. 2.

Літ.: Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVIII – начало ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Петер­бург, 2003.

І. В. Пасько

Статтю оновлено: 2016