Кусько Катерина Яківна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кусько Катерина Яківна

КУСЬКО́ Катерина Яківна (19. 11. 1931, с. Покровське, нині Ростов. обл., РФ – 23. 03. 2010, Львів) – мовознавець. Мати Г. Кусько. Д-р філол. н. (1982), проф. (1984). За­кін. Львів. ун-т (1955). Учителювала; від 1961 – у Львів. ун-ті: 1979–96 – зав. каф. іноз. мов, від 1998 – проф. каф. іноз. мов для гуманітар. ф-тів. Гол. ред. зб. «Іноземна філологія» (Львів, 1989–2000). Наук. дослідж.: лінг­вістика тексту, стилістика, дискурсознавство, літературознав­ство, методика викладання іноз. мов.

Пр.: Проблеми мови сучасної худож­ньої літератури. Л., 1980; Лінгвістика тексту за фахом // Лінгводидакт. орг-ція навч. процесу з іноз. мов у вузі. Л., 1996; Проблеми лінгвістики тексту: детермінація понять, мовні засоби когезії // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидакт. аспекти. Л., 1998; Фреймова реалізація країнознавчого дискурсу (на матеріалі німецькомовних рекламних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу. 2001. Вип. 4; Франко і Гете: дискурс поетичних стратегій і культур // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноз. мов. 2010. Вип. 17.

Літ.: Дудок Р. Слово про вченого крізь призму наукових парадигм (на пошану професора, доктора філологічних наук Катерини Яківни Кусько) // ІФ. 2011. Вип. 123; Іващишин О. Жит­тєвий шлях та педагогічна діяльність професора Катерини Яківни Кусько // Там само.

Р. І. Дудок, О. М. Іващишин

Стаття оновлена: 2016