Кутас Роман Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кутас Роман  Іванович

КУ́ТАС Роман Іванович (17. 05. 1933, с. Зубовичі Люблін. воє­вод­ства, Польща) – геофізик. Канд. тех. (1967), д-р геол.-мінерал. (1977) н., проф. (1993), чл.-кор. НАНУ (2009). Держ. премія в галузі н. і т. УРСР (1984) та України (1995). Закін. Львів. політех. ін-т (1956). Відтоді працював у Мосбас. геофіз. експедиції тресту «Вуглегеофізика» (м. Тула, РФ). 1958–61 – в Ін-ті геології корис. копалин АН УРСР (Львів) та водночас у Львів. філії Ін-ту геофізики АН УРСР; від 1964 – в Ін-ті геофізики НАНУ (Київ): від 1981 – зав. лаб., від 1987 – відділу геотермії та сучас. геодинаміки. Наук. до­слідж.: вивчення теплового потоку та тер­міч. режиму Землі; роз­роблення теорії та методики інтерпретації неоднорідності теплового поля і комплекс. ана­лізу геофіз. даних; алгоритмізація вирішення прямих і обернених задач геотермії; побудова температур. і комплекс. моделей літосфери; дослідж. глибин. бу­дови та геодинаміч. процесів, зокрема ево­люції континентал. рифтів і пострифт. осад. басейнів, термодинаміч. умов формування нафтогаз. родовищ. Уперше детально виміряв теплові потоки в Україні, узагальнив геотермічні дані у вигляді каталогів, різномасштаб. карт, розробив схему їхньої інтерпретації. Брав участь в укладанні вид. «Geother­mal Atlas of Europe» (Leipzig, 1992), «Atlas of Geo­thermal Reso­ur­ses in Europe» (Hanover, 2002), написанні 8-том. колектив. монографії «Лито­сфера Централь­ной и Восточной Евпропы» (К., 1988–93).

Пр.: Тепловое поле Украины. К., 1971; Поле тепловых потоков и термическая модель земной коры. К., 1978; Моделирование теплового поля континентальной литосферы. К., 1989 (спів­авт.); Terrestrial heart flow and the lithosphere structure. Berlin, 1991 (спів­авт.); Геология, геофизика и гидрография северо-запада Черного моря. К., 1998 (спів­авт.); Теплове поле Західно-Чорноморської западини та деякі особливості її тектонічного розвитку // Доп. НАНУ. 2002. № 7 (спів­авт.); Геодинамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносных регионов Украины // ГФЖ. 2008. Т. 30, № 1 (спів­авт.); Геотермические условия Черного моря и его обрамления // Там само. 2010. Т. 32, № 6.

Д. Є. Макаренко,О. В. Кендзера

Стаття оновлена: 2016