Кутек Тамара Борисівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кутек Тамара  Борисівна

КУ́ТЕК Тамара Борисівна (04. 08. 1973, с. Головине, нині смт Черняхів. р-ну Житомир. обл.) – фахівець у галузі фізичного виховання і спорту. Д-р н. з фіз. виховання та спорту (2015). Закін. Вінн. пед. ін-т (1995), де й відтоді працювала (нині ун-т); від 2002 – у Жи­томир. ун-ті: 2004–06 – доц. каф. теорії і методики фіз. виховання, заст. декана з вихов. роботи, від 2006 – декан ф-ту фіз. виховання і спорту. Наук. дослідж.: удосконалення упр. навч.-тренувал. про­цесом спортс­менів швидкісно-силових видів легкої атлетики.

Пр.: Легка атлетика: Підруч. Ж., 2010 (співавт.); Етапи формування фізичної культури особистості // Слобожан. наук.-спорт. вісн. 2013. № 3; Вплив відновлювальних засобів на результативність кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. 2013. № 12; Концептуальна модель управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стриб­ках // Там само. 2014. № 1; Сучасна спортивна підготовка кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках. Ж., 2014.

Р. Ф. Ахметов

Стаття оновлена: 2016