Кутельмах Корнелій Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кутельмах Корнелій Михайлович


Кутельмах Корнелій Михайлович

КУТЕЛЬМА́Х Корнелій Михайлович (01. 11. 1941, м. Старий Самбір Львів. обл. – 29. 07. 2011, Львів) – етнограф. Батько М. Левицької. Закін. Самбір. пед. уч-ще (1960), істор. ф-т Ужгород. ун-ту (1970). Учителював; від 1965 – у г. «Радянське Прикарпаття» (м. Старий Самбір): зав. відділу листів і масової роботи; від 1972 – у Львові: в обл. орг-ції Т-ва охорони пам’яток історії та культури; від 1977 – у МЕХП: 1980–2001 – вчений секр.; водночас в Ін-ті народознавства НАНУ: 1992–2001 – вчений секр., 2001–11 – ст. н. с. відділу істор. етнології. Наук. дослідження: календарно-побут. обрядовість українців Полісся та Сх. Карпат; взаємозв’язок прадав. дохристиян. і християн. вірувань. Учасник (1993–98) і кер. (1995–96) етногр. експедицій у зону відчуження. На основі матеріалів наук. експедицій видавав альманах «Старосамбірщина» (Л., 2001–08, вип. 1–4). Автор зб. поезій «Чотири ступені любові» (Л., 1998).

Пр.: Генетичне коріння «спасової бороди» // Древляни: Зб. статей і мат. з історії культури Поліс. краю. Л., 1996. Вип. 1; Поминальні мотиви в календарній обрядовості поліщуків // Полісся України: Мат. істор.-етногр. дослідж. Л., 1997. Вип. 1: Київське Полісся. 1994; Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків // Там само. 1999. Вип. 2: Овруччина. 1995; Русалки в повір’ях поліщуків // Зап. НТШ. Л., 2001. Т. 242; До витоків клечального звичаю (за матеріалами Полісся) // Народозн. зошити. 2005. № 5–6; Полісько-карпатські паралелі в загальноукраїнській календарно-обрядовій сфері // Там само. 2006. № 3–4; Календарна обрядовість як етногенетичне джерело // Етногенез та етнічна історія насел. Укр. Карпат. Л., 2006. Т. 2.

Літ.: Глушко М., Гілевич І. Корнелій Кутельмах – дослідник традиційної ка­­лендарно-побутової обрядовості поліщуків // Народозн. зошити. 2011. № 6; Фідик І. Етнограф широкої ерудиції // Дзвін. 2012. № 8.

Статтю оновлено: 2016