Кутковецький Валентин Якович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кутковецький Валентин Якович


Кутковецький Валентин Якович

КУТКОВЕ́ЦЬКИЙ Валентин Якович (29. 07. 1936, м. Дубоссари, нині Молдова) – фахівець у галузі електрооб­­лад­­нання суден. Д-р тех. н. (1992), проф. (1997). Закін. Микол. кораблебуд. ін-т (1960). Працював у ЦКБ «Чорноморсуднопроект» (1960–71); від 1971 – у Нац. ун-ті кораблебудування (обидва – Миколаїв): від 1997 – проф. каф. інформ. технологій та програм. систем. Наук. дослідження: моделювання за допомогою ЕОМ процесів у електрообладнанні; напівпровідник. перетворювачі електр. енергії; теор. основи електротехніки.

Пр.: Разложение в ряд Фурье периодической функции, содержащей оди­­наковые произвольно расположенные кривые // Изв. вузов. Электро­­меха­­ни­­ка. 1980. № 10; Цифровое моделирование судовой электроэнергетической системы с вентильными преобразова­­телями // Судостроение. К.; О., 1987. Вып. 36; Формирование расчета процессов в вентильных цепях узловым методом переключающих функций // Электричество. 1989. № 5; Взаимодей­­ствие проводника с магнитным полем // Там само. 1996. № 9 (співавт.); Закони аналізу електротехнічних мереж // Елек­­тротехніка і електромеханіка. 2014. № 1.

Статтю оновлено: 2016