Кутнів Мирослав Володимирович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кутнів Мирослав Володимирович

КУ́ТНІВ Мирослав Володимирович (01. 10. 1957, Львів) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2007), проф. (2011). Закін. Львів. політех. ін-т (1979), де від 1982 й працює (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): від 2008 – проф. каф. приклад. математики. Розробляє чисел. методи розв’я­зу­вання крайових задач для неліній. звичай. диференціал. рівнянь, компактні різницеві схеми високого порядку точності для цих рівнянь.

Пр.: Трехточечные разностные схемы высокого порядка точности для систем обыкновенных дифференциальных урав­нений второго порядка с моно­тонным оператором // Журн. вычис­ли­тел. математики и матем. физики. 2002. Т. 42, № 5; Adaptive algorithms based on exact difference schemes for nonlinear BVPs on the half-axis // Аpplied Nume­rical Mathematics. 2009. Vol. 59, № 7 (спів­авт.); Two-point difference sche­mes of an arbitrary given order of accuracy for nonlinear BVPs // Applied Mathematics Letters. 2010. Vol. 23, Issue 5 (спів­авт.); Exact and Truncated Difference Sche­mes for Boundary Value ODEs // International Seris of Numerical Mathematics. 2011. Vol. 159 (спів­авт.).

Я. В. Пізюр

Стаття оновлена: 2016