Кутько Володимир Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кутько Володимир Іванович


Кутько Володимир Іванович

КУТЬКО́ Володимир Іванович (10. 06. 1940, с. Артемівка Печеніз. р-ну Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2003). Закін. Харків. ун-т (1964). Відтоді працює у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): від 2004 – пров. н. с. Провадить спектроскоп. дослідж. твердих тіл за низьких т-р. Визначив ме­ханізм формування електрон. і коливал. збуджень у шаруватих кристалах рідкісноземел. сполук в умовах їх резонанс. взаємодії.

Пр.: Спектроскопическое исследование низкоэнергетических состояний системы KDy(MoO4)2–KY(MoO4)2 // ФНТ. 1991. Т. 17, № 8 (спів­авт.); Коопера­тивный эффект Яна–Теллера в сегне­тоэластике KEr(MoO4)2, индуцирован­ный внешним магнитным полем // Там само. 1993. Т. 19, № 12 (спів­авт.); Phonon dissipative structure induced by microwave radiation in KEr(MoO4)2 // Ferroelectrics. 1997. Vol. 204 (спів­авт.); Низкочас­тот­ный колебательный спектр CsDy(MoO4)2 // ФНТ. 1998. Т. 24, № 4; Динамика сло­истых ян-теллеровских кристаллов ред­коземельных соединений // Там само. 2005. Т. 31, № 1.

Статтю оновлено: 2016