Кухаренко Валерія Андріївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кухаренко Валерія Андріївна

КУХАРЕ́НКО Валерія Андріївна (27. 12. 1927, Одеса) – мовознавець. Д-р філол. н. (1973), проф. (1994). Закін. Одес. пед. ін-т іноз. мов (1949), Одес. ун-т (1950), де від­тоді й працювала: 1975–83 – зав. каф. лексикології і стилістики англ. мови, 1983–2015 – проф. цієї ж каф. Наук. дослідж.: стилістика англ. худож. мови, аналіз. англомов. тексту. Розробила методику горизонт.-вертикал. аналізу худож. тексту та трирівневої структури ідіолекту мовця, його відображення в худож. творі. Авторка низки посібників і підручників, які неодноразово перевидавали, зокрема «Интер­претация текста» (Ленинград, 1979; Москва, 1988; укр. – В., 2004), «A Book of Practice in Sty­listics» (Мoscow, 1986; 2008; Vin­nytsia, 2004), «Практикум по ин­тер­претации текста» (Москва, 1987).

Пр.: Лингвистическое исследование английской художественной речи. О., 1973; Индивидуально-художе­ствен­ный стиль и его лингвистическое исследование. К.; О., 1980 (спів­авт.); Ро­ман-исповедь в американской литературе ХХ века // Жанр. разновидности романа в зарубеж. лит-ре 18–20 вв. К.; О., 1985; О реконструкции языковой личности персонажа художественного произведения // Развитие речи и обучение языкам. Москва, 1992; Новый романс (США) – статья вторая // Зап. з романо-герман. філології. 2009. № 24.

І. М. Колегаєва

Статтю оновлено: 2016