Кухленко Олег Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кухленко Олег Васильович


Кухленко Олег Васильович

КУХЛЕ́НКО Олег Васильович (26. 11. 1937, Харків) – економіст. Д-р екон. н. (1993), проф. (2002). Закін. Київ. технол. ін-т легкої пром-сті (1961). Від 1962 працював у НДІ місц. й палив. пром-сті; 1965–2006 (з перервою) – у Раді по вивченню продуктив. сил України НАНУ: від 2000 – зав. відділу проблем розвитку і розміщення буд.-вироб. комплексу; 1973 –2000 – у Н.-д. екон. ін-ті Мін-ва економіки України (усі – Київ): від 1987 – зав. відділу про­блем економіки й нар.-госп. планування буд-ва, буд. індустрії та пром-сті буд. матеріалів, від 1991 – зав. відділу структурно-інвестиц. політики та капітал. буд-ва; від 2007 – проф. каф. маркетингу, від 2010 – проф. каф. менеджменту Київ. ун-ту технологій та дизайну. Досліджує проблеми розвитку буд. комплексу України та сучас. інвестиц. політики.

Пр.: Развитие промышленности строительных материалов и конструк­­ций. 1989; Методы оценки эффективно­­сти и привлекательности инвестицион­­ных проектов. 1997 (спів­авт.); Інвестиції в Україні: сучасний стан, проблеми, пер­спективи розвитку. 1998; Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підруч. 2005 (спів­авт.); Прогнозні орієнтири інвестиційної діяльності в умовах фінансово-економічної кризи // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. пр. 2010. Вип. 15 (усі – Київ).

Статтю оновлено: 2016