Кухта Іван Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кухта Іван Андрійович

КУ́ХТА Іван Андрійович (05. 08. 1900, Львів – після 1949) – педагог, пси­холог. Навч. у Яґеллон. (Кра­ків) та Віден. ун-тах, закін. Львів. ун-т (1925). Від 1926 викладав на Держ. учит. курсах, був референтом Кураторії Львів. шкіл. округи. 1929 при Яґеллон. ун-ті захистив доктор. дис. «Kra­kow­ski czarnoksiężnik XVI wieku Mistrz Twardowski». Від 1929 – інструк­тор серед. шкіл Мін-ва вірови­знань та публіч. освіти у Варшаві. 1933–39 та 1941–45 – дир. Держ. пед. б-ки Кураторії Львів. шкіл. округи, започаткував співпрацю з іноз. вид-вами, гімназій., шкіл. та пед. б-ками, заснував вид. «Львівської педагогічної бібліотечки»; водночас 1944 – в. о. доц., 1945 – доц. каф. фольклору й етнографії Львів. ун-ту. Після 2-ї світ. війни виїхав до Польщі. Подальша доля невідома. Вивчав психологію сільс. дітей, теорію глибин. психології, особливості виховання проблем. дітей, зокрема волоцюг, розвиток катол. педагогіки, взаємо­зв’язок шкіл. педагогіки та психології.

Пр.: Polskie podania ludowe o czło­wieku na księżycu. Lwów, 1927; Zabytki i tradycje historyczne po Twardowskim. Lwów, 1930; Książka zakazana jako przed­miot zainteresowań młodzieży w okresie dojrzewania. Warszawa, 1934; Państwo­wa Centralna Biblioteka Pedagogiczna we Lwowie // Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. 1939. № 6.

Літ.: G. Bukiert. Dorobek naukowy i popularyzatorski Jana Kuchty w swietle idei «Nowego wychowania» // Galicja і jej dziedzictwo. Pedagogika nowego wycho­wania w Polsce u schyłku XIX i w pierw­szej połowie XX wieku: podstawowe przejawy i współczesne odniesienia. T. 14. Rzeszow, 2000; Надрага М. До сильвети др. Івана Кухти – директора Державної централь­ної педагогічної бібліотеки у Львові 1933–1945 рр. // Зап. ЛНБ. Л., 2010. Вип. 2(18).

Статтю оновлено: 2016