Кухтін Іван Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кухтін Іван  Миколайович

КУХТІ́Н Іван Миколайович (12. 07. 1906, с. Верхньотепле, нині Тепле Станично-Луган. р-ну Луган. обл. – 23. 01. 1967, Івано-Фран­ківськ, похов. у Львові) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1959), проф. (1961). Закін. Пн.-Кавказ. геол.-розв. ін-т (м. Новочеркаськ, РФ; 1932). Працював 1945–64 у Львів. політех. ін-ті: 1961–64 – проф.; 1964–67 – зав. каф. геології та розвідки нафт. і газових родовищ Івано-Фр. ін-ту нафти і газу. Досліджував проблеми інтенсифікації видобування нафти.

Пр.: Нефтегазоносные верхнеперм­ские отложения Куйбышевского Завол­жья. Л., 1946; О некоторых особенностях геологического строения участка Береговых Карпат между Долиной и Струтень Нижний // Науч. зап. Львов. политех. ин-та. 1949. Вып. 6; О нефте­газоносных бассейнах и зонах нефтегазонакопления в Восточных Карпатах и в Предкарпатье // Там само. 1959. Вып. 8; К вопросу о характере коллекторов нефти и газа месторождений Внутренней зоны Предкарпатского про­гиба // Разработка нефтяных и га­зовых месторождений: Научно-тех. сб. 1966. Вып. 2 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016