Кухтов Валерій Георгійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кухтов Валерій Георгійович


Кухтов Валерій Георгійович

КУ́ХТОВ Валерій Георгійович (02. 02. 1950, Херсон) – фахівець у галузі сільськогосподарського ма­шинобудування. Д-р тех. н. (2006), проф. (2007). Закін. Запоріз. маш.-буд. ін-т (1973). Працював на Харків. трактор. з-ді, де очолював КБ; 2002–06 – у Харків. автомоб.-дорож. ун-ті; від 2006 – зав. каф. міцності та надійності машин Харків. тех. ун-ту с. госп-ва. Осн. напрям наук. дослідж. – забезпечення надійності с.-г. машин.

Пр.: Долговечность деталей шасси колесных тракторов. Х., 2004; Производство и ремонт автомобилей: Учеб. пособ. Ч. 1–2. Х., 2005–06 (спів­авт.); К вопросу о классификации отказов сель­ско­хозяйственной техники // Вісн. Хар­ків. тех. ун-ту с. госп-ва. 2010. Вип. 100 (спів­авт.); Вимоги до показників надій­ності сільськогосподарської техніки і методів їх контролю // Там само (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016