Куцан Олександр Тихонович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Куцан Олександр Тихонович


Куцан Олександр Тихонович

КУЦА́Н Олександр Тихонович (12. 10. 1959, с. Вірля Баранів. р-ну Жи­томир. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (2006), проф. (2009), чл.-кор. НААНУ (2007). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1981). Працював вет. лікарем у Житомир. обл.; від 1984 – в Ін-ті експерим. і клін. вет. медицини НААНУ (Харків): 1994–97 – зав. сектору фармакогнозії, 2002–05 – зав. лаб. токсикол. моніторингу, від 2005 – заст. дир. з наук. роботи. Наук. дослідж. у галузях вет. фармакології і токсикології, зокрема вивчає питання токсикодинаміки й токси­кокінетики пестицидів та запро­понував засоби їхньої ідентифікації у кормах і патол. матеріалі. Співавтор навч. посібника «Ветеринарная токсикология» (Кор­сунь-Шевченковский, 2002).

Пр.: Санітарно-токсикологічні проблеми забруднення кормів Лісостепу України протягом 2001–2005 рр. // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. Х., 2006. Вип. 86; Визначення цитотоксич­них властивостей дельтаметрину в куль­турі клітин MDBK // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. К., 2007. Вип. 108; Вивчен­ня токсичного впливу пестициду ф’юрі на люмінесцентні властивості Photobac­terium Phosphoreum // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. Х., 2008. Вип. 89; Хімічний токсикоз бджіл. Особливості діагностики та профілактики // ВМУ. 2008. № 6; Грибкове ураження зернових та комбікормів // Тваринництво Укра­їни. 2009. № 3 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016