Куценко Юрій Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Куценко Юрій Миколайович

КУЦЕ́НКО Юрій Миколайович (03. 05. 1964, с. Верхня Покровка Старобіл. р-ну Луган. обл.) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (2014). Закін. Мелітоп. ін-т механізації с. госп-ва (Запоріз. обл., 1990), де відтоді й працює (нині Таврій. агротехнол. ун-т): від 2009 – зав. каф. автоматизов. електропривода, водночас від 2014 – в. о. декана енергет. ф-ту. Наук. дослідж.: вивчення процесів впливу електр. і магніт. полів на рослинні, біол. об’єк­­ти; розвиток та удосконалення застосування енергії електромагніт. поля у технол. процесах перероблення та зберігання с.-г. продукції.

Пр.: Модель взаємодії феромагнітних частинок в магнітному полі // ТЕ. 2004. Темат. вип. Ч. 3; Дослідження дії енергії геомагнітного поля на гетерогенні структури // Пробл. енергозабез­­печення та енергозбереження в АПК України. 2005. Вип. 37, т. 1; Магнитострикция гетерогенных структур. Дн., 2006 (співавт.); Обґрунтування параметрів функціональної схеми пристрою для вимірювання діелектричної проникності газового середо­вища рослин // Вісн. Дніпроп. аграр. ун-ту. 2010. Вип. 1; Разработка установки для обработки в электрических и магнитных полях семян и корневой системы теп­­личных культур // Вісн. Харків. тех. ун-ту с. госп-ва. Тех. науки. 2013. Вип. 141.

О. П. Ломейко

Статтю оновлено: 2016