Куценок Борис Самійлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Куценок Борис Самійлович

КУЦЕ́НОК Борис Самійлович (18(30). 10. 1897, с. Старовичі, нині Іванків. р-ну Київ. обл. – 21. 09. 1981, Київ) – лікар-фтизіоортопед. Бать­­ко Я. Куценка. Д-р мед. н. (1957), проф. (1959). Закін. Київ. мед. ін-т (1924). Відтоді працював в Укр. НДІ ортопедії (нині Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ, Київ): від 1930 – засн. і зав. клініки кістк.-суглоб. тубер­­кульозу; водночас – доц. Київ. ін-ту удосконалення лікарів; під час 2-ї світ. війни – військ. лікар; 1946–78 – засн. і зав. клініки кістк.-суглоб. туберкульозу Київ. НДІ туберкульозу і груд. хірургії (нині Ін-т фтизіатрії і пульмонології НАМНУ). Вивчав патогенез, питання профілактики, діагностики та лікування (зокрема санаторно-курорт.) кістк.-суглоб. туберкульозу; створив мережу закладів для його лікування.

Пр.: Роль местной аллергии в возникновении экспериментального кост­­но-суставного туберкулеза // ВД. 1952. № 7; Костная пластика в оперативном лечении больных костно-суставным туберкулезом // ОТП. 1964. № 5; Значение хирургического метода в восста­­новлении трудоспособности больных туберкулезом позвоночника, ослож­­нен­­ных компрессией спинного мозга // Вопр. борьбы с туберкулезом: Сб. науч. работ. Челябинск, 1970; Реабилитация инвалидов, перенесших кост­­но-суставный туберкулез // Туберкулез: Респ. межвед. сб. К., 1981. Вып. 13 (спів­авт.).

Літ.: Куценок Я., Крись-Пугач А., Михайловский В. Стать врачом вопреки обстоятельствам: Штрихи к портрету профессора-фтизиоортопеда Бориса Куценка // Мист-во лікування. 2004. № 1(7); Профессор Борис Самой­­лович Куценок (К 110-летию со дня рожд.) // Вісн. ортопедії, травматології та протезування. 2008. № 3.

І. В. Шумада

Стаття оновлена: 2016