Кучак Юрій Анатолійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кучак Юрій Анатолійович

КУЧА́К Юрій Анатолійович (04. 11. 1929, м. Біла Церква, нині Київ. обл.) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1976). Закін. Харків. мед. ін-т (1953). Працював військ. лікарем; у Київ. НДІ фармакології та токсикології (1961–65); від 1966 – в Ін-ті еко­­гігієни і токсикології (Київ): від 1982 – зав. лаб. кібернет. дослідж. пестицидів у навколиш. середовищі, 1995–2008 – пров. н. с. Наук. дослідж.: розроблен­­ня та впровадження в практику автоматиз. моніторингів, спеціа­­ліз. систем, банків даних гігієн. профілю, зокрема моніторингу пестицидів у продуктах харчування та об’єктах довкілля.

Пр.: Актуальные проблемы гигиенического регламентирования химических факторов в объектах окружающей среды. Пермь, 1989; Мониторинг содержания пестицидов в продуктах питания в СССР // Вопр. питания. 1991. № 6; Модельні методичні підходи до токсиколого-гігієнічної оцінки небезпе­­ки та прогнозу ситуаційного ризику щодо формування асортименту і обся­­гів застосування пестицидів в сільсь­­кому господарстві України // Соврем. пробл. токсикологии. 2001. № 4; Методологічні підходи до оперативної еко­­гігієнічної оцінки асортименту та обсягів застосування пестицидів в сільському господарстві України // Довкіл­­ля та здоров’я. 2003. № 1 (усі – спів­авт.).

Г. І. Петрашенко

Стаття оновлена: 2016