Кучер Дмитро Борисович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кучер Дмитро Борисович

КУ́ЧЕР Дмитро Борисович (23. 09. 1970, Харків) – фахівець у галузі радіоелектроніки. Д-р тех. н. (2003). Закін. Харків. вище ко­мандно-інж. уч-ще ракет. військ (1992), де відтоді й працював; 1996–2002 – у Харків. військ. ун-ті; від 2003 – нач. каф. автоматизов. систем упр. та зв’язку Академії військ.-мор. сил (Севастополь). Наук. дослідж.: визначення впливу потуж. електромагніт. випромінювань на радіоелектронні системи та ме­тоди захисту від електромагніт. зброї; тех. застосування високотемператур. надпровідників.

Пр.: Анализ основных характеристик сверхпроводящего защитного устрой­ства // Информ. системы: Сб. науч. тр. Х., 1998. Вып. 2(10); Влияние скорости изменения транс­портного тока на критическую энер­гию фазового S-N перехода // Системи обробки інформації: Зб. наук. пр. Х., 2000. Вип. 2(8); Особенности генериро­вания мощных электромагнитных помех спиральным взрывомагнитным ге­нератором // Там само. 2009. Вип. 4(78); Модель распространения мощных элек­тромагнитных излучений, наведенных комбинирован­ными взрыво­магнитны­ми генератора­ми // Інтегровані технології та енерго­збереження. 2010. № 4 (усі – спів­авт.).

О. І. Харланов

Стаття оновлена: 2016