Кучер Олексій Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кучер Олексій Григорович


Кучер Олексій Григорович

КУ́ЧЕР Олексій Григорович (24. 02. 1951, с. Хотянівка, нині Вишгород. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі авіаційних двигунів. Д-р тех. н. (1998), проф. (2002). Держ. премія України у галузі н. і т. (2005). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. авіації (1975), де й працює від 1970 (нині Нац. авіац. ун-т): від 2000 – проф. каф. авіац. двигунів. Наук. дослідження: тех. експлуатація, моніторинг ресурсу, надійність і діагностика авіац. двигунів. Брав участь у написанні «Энциклопедии безопасности авиации» (К., 2006).

Пр.: Вероятностный метод контроля расходования ресурса деталей АГТД по критерию предельной темпе­рату­ры // ПП. 1991. № 10; Оценка остаточного ресурса рабочих лопаток авиа­ционных газовых турбин по накопленной деформации ползучести // Там само. 1993. № 1; Діагностування порш­невого багатоступеневого компресора за параметрами робочого процесу // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту цивіл. авіації. 1999. № 2; Система управления ТС авиационных ГТД в эксплуатации // Там само. 2000. № 1; Безпека авіації. К., 2004 (спів­авт.); Вероятностный ана­лиз процессов накопления повреждений при действии статистических и циклических нагрузок // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. 2010. № 1.

Статтю оновлено: 2016