Кучеренко Віктор Романович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кучеренко Віктор Романович


Кучеренко Віктор  Романович

КУЧЕРЕ́НКО Віктор Романович (24. 05. 1946, м. Новомосковськ Дніпроп. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1991), проф. (1992). Закін. Вищий ін-т нар. госп-ва (м. Варна, Болгарія, 1973). Відтоді пра­цював у Одес. екон. ун-ті: 1991–2008 – зав. каф. економіки та упр. нац. госп-вом; 2008–09 – зав. каф. екон. теорії Одес. ін-ту фінансів Укр. ун-ту фінансів і між­нар. торгівлі; 2009–10 – зав. каф. бухгалтер. обліку, аналізу і ауди­ту Одес. ун-ту; від 2010 – зав. каф. економіки пром-сті Одес. академії харч. технологій. Наук. дослідження: вдосконалення госп. механізму, визначення особливостей демонополізації регіон. економіки та конкурент. переваг, держ. регулювання економіки.

Пр.: Экономические проблемы научно-технического прогресса в регионе. К.; О., 1988; Планирование экономи­ческого и социального развития регионов. К.; О., 1990; Механизм функционирования акционерного общества. О., 1990; Управління діловими проектами: Навч. посіб. К., 2005; Циклічні коливання в національній економіці. О., 2010 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016