Кучеренко Євген Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кучеренко Євген Іванович


Кучеренко Євген Іванович

КУЧЕРЕ́НКО Євген Іванович (15. 04. 1949, с. Рокитне Нововодолаз. р-ну Харків. обл.) – фахівець у галузі штучного інтелекту, інформацій­­них систем і технологій. Д-р тех. н. (2004), проф. (2005). Закін. Харків. ін-т радіоелектроніки (1973), де від 1997 й працює (нині ун-т радіоелектроніки): від 2005 – проф. каф. штуч. інтелек­­ту. 1973–76 – у Фіз.-тех. ін-ті низь­­ких т-р АН УРСР; 1976–90 – у НДІ автоматизації упр. вироб-вом; 1990–94 – зав. відділу дослідж. систем, заст. дир. з наук. роботи підпр-ва «ЕЛІНФ» (усі – Харків); 1994–97 – у Харків. наук.-метод. відділі профес. освіти; водночас від 2007 – проф. каф. геоінформ. систем, оцінки землі та нерухомого майна Харків. академії міського госп-ва. Розроб­­ляє теор.-методол. основи прос­­тор. моделювання динаміки міських систем на основі інтелектуал. технологій. Засн. наук. напряму – створення та дослідж. матем. нечітких мережевих моделей на основі нових класів нейро-фаззі мереж Петрі.

Пр.: Сіткові моделі в задачах аналізу складних систем: Навч. посіб. Х., 1999; Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч. посіб. Х., 2006 (спів­авт.); Нейро-фаззи модели и мультиагентные технологии в слож­­ных системах. Дн., 2008 (спів­авт.); Методи обчислювального інтелекту в системах керування технологічними процесами феросплавного виробництва. Дн., 2011 (спів­авт.); Теоретичні основи та технології оцінки технічного стану просторово розподілених об’єк­­тів. Х., 2011 (спів­авт.); Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів складних об’єктів. Х., 2012 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016