Кучеренко Тамара Євгенівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кучеренко Тамара Євгенівна

КУЧЕРЕ́НКО Тамара Євгенівна (13. 11. 1954, с. Семенівка Красноокнян. р-ну Одес. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2011). Закін. Одес. с.-г. ін-т (1977). Відтоді (з перервою) працює в Уман. ун-ті садівництва (Черкас. обл.): від 2012 – проф. каф. обліку і аудиту; 1994–95 – нач. відділу обслуговування плат­­ників податків Держ. податк. інспекції Уман. райдержадміністрації. Наук. дослідж.: обліково-аналіт. забезпечення бухгал­­тер. звітності, сучас. підхід до розвитку фінанс. звітності відповідно до осн. напрямів інституц. теорій.

Пр.: Баланс в контексті з ресурсною концепцією капіталу // Вісн. Терноп. екон. ун-ту. 2009. № 1; Принцип обачності у фінансовій звітності // Бухгалтер. облік і аудит. 2009. № 2; Теоретичне обґрунтування фінансових результатів в контексті моделі балансу // Вісн. Харків. аграр. ун-ту. 2009. № 13; Теорія капіталу та його обліково-аналітичне забезпечення у Звіті про власний капітал // Зб. наук. пр. Уман. ун-ту садівництва. 2010. Вип. 73, ч. 2; Сучас­­ний підхід до розвитку фінансової звіт­­ності відповідно до основних напрямів інституціональних теорій // Бухгалтер. облік і аудит. 2011. № 8 (спів­авт.).

Ю. О. Нестерчук

Стаття оновлена: 2016