Кучеренко Юрій Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кучеренко Юрій  Миколайович

КУЧЕРЕ́НКО Юрій Миколайович (08. 11. 1948, смт Нові Санжари Полтав. обл.) – металофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989). Закін. Тех. ун-т у м. Дрезден (Німеччина, 1971). Від 1973 працює в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): від 1990 – пров. н. с. відділу обчислювал. фізики. Наук. дослідж.: електрон­на будова та властивості твер­дих тіл, комп’ютерне моделювання фіз. процесів у крис­талах.

Пр.: Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Элек­тронные состояния в неидеальных кристаллах. К., 1986; Comment on «Loca­lized character of 4f electrons in CeRhx (x=2,3) and CeNix (x=2,5)» // Phys. Rev. Lett. 2005. Vol. 94; Wave-vector conser­vation upon hybridization of 4f and valen­ce-band states observed in photo­emis­sion spectra of a Ce monolayer on W (110) // Там само. 2006. Vol. 96; Hybri­dization of 4f states in heavy-fermion compounds YbRh2Si2 and YbIr2Si2 // J. Mag­netism and Magnetie Materials. 2007. Vol. 310; Tyning the dispersion of 4f bands in the heavy-fermion material YbRh2Si2 // J. Electron Spectroscopy and Related Phe­­nomena. 2010. Vol. 181 (усі – спів­авт.).

С. А. Беспалов

Стаття оновлена: 2016