Кучеров Іван Якович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кучеров Іван Якович

КУ́ЧЕРОВ Іван Якович (18. 11. 1929, с. Ло­зова Дворічан. р-ну, нині Харків. обл. – 04. 11. 2006, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1976), проф. (1979). Закін. Киргиз. пед. ін-т (м. Фрунзе, нині Бішкек; 1951). Викладав у Джалал-Абад. вчител. ін-ті (Киргизстан). Від 1956 – у Київ. ун-ті: декан фіз. ф-ту (1977–84), зав. (1983–89), проф. (1989–2005) каф. заг. фізики. Наук. дослідж. в галузях оптики, акустики твердого тіла, акустоелектроніки, фототермо­акустики, напівпровідник. елек­троніки. Довів існування зворот. акуст. хвиль, передбачив явище зворот. попереч. акустоелектрич. хвиль, розробив суміщений фо­то­термоакуст. і фотоелектрич. мікроскоп для дослідж. напівпровідників.

Пр.: Взаимодействие поперечных ультразвуковых волн с носителями заряда в пластинах пьезополупроводников // ФТТ. 1970. Т. 12, вып. 6; Обрат­ные упругие волны в пластинах // Письма в ЖЭТФ. 1977. Т. 26, вып. 9; О возможности существования попе­реч­ных обратных волн в пластинах // Пись­ма в ЖТФ. 1982. Т. 8, вып. 9; Фототермо­акустический эффект в твердых телах при пьезоэлектрической регистра­ции // ЖТФ. 1999. Т. 69, вып. 12; Фототермоакустические колебания в слоистой структуре твердое тело – пьезоэлек­трик // АЖ. 2004. Т. 50, № 2 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016