Кучеров Михайло Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кучеров Михайло Григорович


Кучеров Михайло Григорович

КУ́ЧЕРОВ Михайло Григорович (22. 05(03. 06). 1850, с. Засілля, нині Лубен. р-ну Полтав. обл. – 13(26). 06. 1911, С.-Петер­бург) – фахівець у галузі органіч­ної хімії. Проф. (1902). Закін. С.-Петер­бур. зем­лероб. ін-т (1871), де й працював до 1910 (згодом лісовий ін-т): від 1891 – доц., від 1902 – проф. каф. хімії. Осн. наук. дослідж. у галузі орган. синтезу. Отримав дифеніл (1873) і деякі його похідні; вивчив умови пере­творення бромвінілу в ацетилен (1875); відкрив реакцію каталіт. гідратації ацетилен. вуглеводнів з утворенням карбонілвміс. сполук (1881), зокрема перетво­рення ацетилену в оцтовий аль­дегід при наявності солей ртуті (названа його ім’ям); встановив проміжне утворення металорган. сполук у зв’язку з неповновалент. взаємодією атомів металу солі і вуглеводневих атомів з потрій. зв’язком. Від 1893 – чл. Тех. ком-ту Мін-ва фінансів при Департаменті неоклад. доходів, від 1897 – зав. центр. хім. лаб. цього ж Мін-ва у С.-Пе­тербурзі. 1895 перебував у відрядженні в Австрії, Великій Бри­танії, Франції з метою ознайом­лення з діяльністю пристосованих лаб. спеціально для потреб фінанс. відомства і вивчення справи боротьби із фальсифікацією виноград. вин і взагалі харч. продуктів (зібрані дані про методи оцінки якості покладено в основу зведень результатів числен. аналізів свідомо фальсифіков. рос. вин). Розроблений ним спосіб визначення у спиртах сивуш. мас­ла премійовано Мін-вом фінансів і впроваджено в акцизну практику в якості офіційного. 1915 Рос. фіз.-хім. т-во (С.-Пе­тер­бург) заснувало премію ім. К. для хіміків-початківців.

Пр.: О синеродистых соединениях ди­фенила и карбодифениловых кислотах // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. 1873. Т. 5; Наблюдение над химической природой бромистого винила // Там само. 1875. Т. 7; 1881, Т. 13; О действии ацетиленов на соли окиси ртути // Там само. 1882. Т. 14; О действии ртутных солей на диаллил и углеводороды и спирты этиленного ряда // Там само. 1892. Т. 24; О способе точного количественного определения сивушного масла в ректи­фи­кованных спиртах посредством салицилового альдегида // Тр. Тех. ком-та. 1905. Т. 27; Über die hydratation der Kohlenwasserstoffe die Acetylenreihe durch Cadmium, Zink und Magnesium Salze // Berichte. 1909. Bd. 42.

Літ.: Пешекерова М. С. Михаил Григорьевич Кучеров // Материалы по истории отечественной химии. Москва; Ленинград, 1954; Есафов В. И. М. Г. Кучеров. Москва, 1972; Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биогр. справоч. Москва, 1991.

Статтю оновлено: 2016