Кучеров Пантелеймон Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кучеров Пантелеймон Степанович


Кучеров Пантелеймон Степанович

КУ́ЧЕРОВ Пантелеймон Степанович (27. 07(09. 08). 1902, станиця Казанська, нині Ростов. обл., РФ – 25. 06. 1973, Київ) – гірничий інженер-механік, фахівець у галузі історії науки та техніки. Канд. тех. н. (1937, без захисту дис.), чл.-кор. АН УРСР (1939). Держ. нагороди СРСР. Закін. Сталін. гірн. ін-т (нині Донецьк, 1928), де 1933–44 і працював: зав. каф. гірн. машин, травень–жовтень 1942 – в. о. ректора; водночас 1939–40 та 1945–58 – дир., 1944–45 – зав. відділу гірн. машин і механізмів, заст. дир. Ін-ту гірн. справи АН УРСР. Очолював також відділ вироб.-тех. пропаганди Сталін. обкому КП(б)У, був відп. секр. Сталін. обл. бюро Спілки наук. працівників, головою президії Сталін. обкому профспілки працівників ВШ. 1958–66 – ст. н. с. відділу історії техніки Ін-ту історії АН УРСР (Київ). Керував роботами зі створення вугледобув. комбайнів. Низка праць К. присвячена історії гірн. справи в Україні.

Пр.: Бурые угли УССР, их добыча и переработка. К., 1946 (співавт.); Прогресс советской техники угледобы­­чи // Изв. АН УССР. 1950. № 7; Рацио­­наль­­ный режим работы угледобывающих машин с режущим исполнительным органом // Сб. науч. тр. Ин-та горного дела АН УССР. 1951. № 1; Достижения горной науки в УССР // Изв. АН УССР. 1957. № 9; Критерії в’язкості гірських порід // Доп. АН УРСР. 1957. № 4; История технического развития угольной промышленности Донбасса: В 2 т. К., 1969 (співавт.).

Статтю оновлено: 2016