Кучерявенко Микола Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кучерявенко Микола Петрович


Кучерявенко Микола Петрович

КУЧЕРЯ́ВЕНКО Микола Петрович (18. 05. 1959, Харків) – правознавець. Син П. Ку­черявенка. Д-р юрид. н. (1998), проф. (2002), акад. НАПрНУ (2010). Держ. премія України в галузі н. і т. (2018). Закін. Хар­ків. ун-т (1981), Укр. юрид. академію (нині Нац. ун-т «Юрид. академія України», Харків, 1995), де працює від 1981: від 2001 – зав. каф. фінанс. права. Досліджує проблеми фінанс. права, правового регулювання оподаткування. Брав участь у написанні підручників «Фінансове право» (1998), «Налоговое право» (2001; обидва – Харків), «На­логовое право России» (Москва, 2003), «Финансовое право» (Х., 2003), «Податкове право України: Академічний курс» (К., 2008), «Налоговое право стран Восточной Европы. Общая часть: Беларусь, Польша, Россия, Сло­вакия, Украина, Чехия» (Москва, 2009), «Налоговое право Республики Азербайджан» (Баку, 2009).

Пр.: Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине. Х., 1997; Курс налогового права: В 6 т. Х., 2002. Т. 1; 2004. Т. 2; 2005. Т. 3; 2007. Т. 4; Податкові процедури: правова природа та класифікація. К., 2009; Курс налогового права: В 2 т. Москва, 2009.

Статтю оновлено: 2019