Кучерявенко Петро Харитонович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кучерявенко Петро Харитонович


Кучерявенко Петро Харитонович

КУЧЕРЯ́ВЕНКО Петро Харитонович (18. 06. 1926, с. Григорівка, нині Гребінків. р-ну Полтав. обл. – 18. 02. 1999, Харків) – економіст. Батько М. Кучерявенка. Д-р екон. н. (1972), проф. (1978). Закін. Моск. ун-т (1953). Відтоді працював у Харків. політех. ун-ті: 1978–95 – зав. каф. політекономії, 1995–99 – проф. каф. заг. екон. теорії, водночас 1989–94 – дир. Ін-ту каф. соц.-гума­нітар. наук. Досліджував пробле­ми екон. співроб-ва й переходу країн СНД, зокрема України, до ринк. економіки; реалізації політики роздержавлення власності.

Пр.: Кругооборот и оборот капитала. Х., 1959; О характере взаимосвязи производства и потребления в условиях развитого социализма // Вест. Харьков. ун-та. 1980. Вып. 169 (спів­авт.); Экономическое сотрудничество стран социалистического содружества. К., 1986 (спів­авт.); Взаимосвязь экономических и социальных факторов производства в условиях развития рын­ка: Сб. науч. тр. Х., 1992 (спів­авт.); Раз­государствление собственности в переходной экономике Украины. Х., 1997 (спів­авт.).

Літ.: Харьков. политех.

Статтю оновлено: 2016