Кучерявий Олександр Георгійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кучерявий Олександр Георгійович


Кучерявий Олександр Георгійович

КУЧЕРЯ́ВИЙ Олександр Георгійович (27. 06. 1951, м. Жданов, нині Маріуполь Донец. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2003), проф. (2005). Закін. Бердян. пед. ін-т (1974). Вчителював. Від 1980 працював викл. Донец. гірн. технікуму; від 1988 – у Донец. ун-ті: від 2003–14 – зав., від 2014 (за сумісн.) – проф. каф. педагогіки; від 2015 – ст. н. с. Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПНУ (Київ). Наук. дослідження: орг-ція модул. навч. у ВШ; профес. самовиховання май­бутнього фахівця; педагогіка і психологія творчості. Брав участь у написанні підручника «Педагогіка вищої школи» (К., 2008).

Пр.: Самовиховання як шлях морального розвитку і духовної безпеки особистості майбутнього педагога // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. пр. Лг., 2004. Вип. 3; Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: Аспекти проектування. Д., 2006; Управління процесом морального виховання: цілісний та особистісно орієнтовані аспекти // Пробл. упр. освітою і навч. закладами: Зб. наук. пр. Д., 2006; Професійне виховання у вищій школі: Навч. посіб. К., 2010.

Статтю оновлено: 2016