Кучерявий Феодосій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кучерявий Феодосій Іванович

КУЧЕРЯ́ВИЙ Феодосій Іванович (12. 09. 1918, с. Вереси, нині Житомир. р-ну Житомир. обл. – 05. 09. 1994, Київ) – гірничий інженер, фахівець у галузі руйнування гірських порід. Д-р тех. н. (1966), проф. (1967). Закін. Моск. ін-т кольор. металів та золота (1946). Відтоді працював у Чимкент. гірн.-металург. технікумі (Казахстан); 1949–51 – у Рязан. за­лізнич. технікумі (РФ); 1954–55 – у Ленінгр. гірн. ін-ті (нині С.-Пе­тербург); 1955–75 – у Дні­проп. гірн. ін-ті: 1958–63 та 1965–66 – декан гірн. ф-ту, 1966–67 – проф. каф. відкритих гірн. робіт, 1967–75 – каф. буд-ва шахт і підзем. споруд; 1975–78 – зав. каф. охорони праці Івано-Фр. ін-ту нафти та газу, 1978–80 – Київ. технол. ін-ту легкої пром-сті; 1980–94 – заст. зав. сектору гео­динаміки вибуху Ін-ту геофізики НАНУ (Київ). Розробляв методи підвищення тех.-екон. ефектив­ності роботи граніт. і флюс. кар’єрів України за допомогою вибуху гір. маси інтенсив. і рівномір. дроблення. Обґрунтував залежність ступеня вибух. дроблення від рівномірності та роз­міру створених у ньому напруг.

Пр.: Короткозамедленное взры­ва­ние на карьерах. Москва, 1962; Совер­шенствование буровзрывных работ на карьерах. Москва, 1964; Совершен­ствование технологии разработки гра­нитных карьеров. Москва, 1966; Опти­мизация технико-экономических показателей работы горного оборудования и технологических процессов на гранитных карьерах Украины. К., 1975 (усі – спів­авт.).

О. В. Солодянкін

Стаття оновлена: 2016